Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 5 năm 2023 – 2024

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 5 năm 2023 – 2024 mở ngày 22 – 11 – 2023.


Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và các bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán 2 – Toán Tiếng Anh 2 – Tiếng Việt 2 – TNTV lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường năm học 2023 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 NĂM 2023 – 2024 – VÒNG 5NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

 

…………………………………………………

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: The benchmark numbers less than 50 are: Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

a/ 0; 10; 20; 30; 40                                      b/ 10; 20; 30; 40                    

c/ 0; 10; 20; 30; 40; 50                      d/ 10; 20; 30; 40; 50

Câu 2: When Jennie was born, her father was 32 years old. Now, Jennie is 19 years old, how old is her father?

Khi Jennie chào đời, bố cô đã 32 tuổi. Bây giờ Jennie 19 tuổi, bố cô bao nhiêu tuổi?

Answer: …….years old.

Hướng dẫn

          Khi Jennie chào đời, bố cô đã 32 tuổi suy ra bố hơn Jennie 32 tuổi.

          Tuổi bố hiện nay là: 19 + 32 = 51 (tuổi)

Điền 51

………………

Câu 5: Fill numbers in the blank: 10; 30; …; 70; 90

          Điền vào chỗ trống: 10; 30; …; 70; 90

Hướng dẫn

          Ta có: 10 + 20 = 30

                   70 + 20 = 90

          Vậy …. = 30 + 20 = 50

          Thử lại: 50 + 20 = 70 (thoả mãn)

Điền 50

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề thi Violympic – VIOEDU lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin