Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 mở ngày 22 – 11 – 2023.


Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và các bộ câu hỏi ôn thi Violympic Toán 4 – Toán Tiếng Anh 4 – Tiếng Việt 4 – TNTV lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường năm học 2023 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 NĂM 2023 – 2024 – VÒNG 5NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 5 NĂM 2023 - 2024

…………………….


……………………………………

Câu 5: Ellie wrote the following pattern. Ellie viết một dãy quy luật.

12, 23, 22, 33, 32, _______, ________, 53.

What numbers are missing? Số còn thiếu là gì?

a/ 43, 42               b/ 37, 39               c/ 53, 22               d/ 42, 52

Hướng dẫn

Dãy quy luật trên là dãy ghép 2 dãy:

Dãy 1: 12; 22; 32; …….  Số tiếp theo là: 42; 52; 62;…..

Dãy 2: 23; 33; ………      Số tiếp theo là: 43; 53; 63; ……

Vậy hai số còn thiếu là 43; 42

Câu 6: Ms. Emma buys 4 packages of hot dog buns for a picnic. Each package has 10 buns. At the end of the picnic, there are 12 buns leftover. How many buns were used at the picnic?

Cô Emma mua 4 gói bánh mì xúc xích để đi dã ngoại. Mỗi gói có 10 bánh. Khi chuyến dã ngoại kết thúc, còn sót lại 12 cái bánh. Có bao nhiêu chiếc bánh đã được sử dụng trong chuyến dã ngoại?

a/ 26                     b/ 40                     c/ 52                     d/ 28

Hướng dẫn

Tổng số bánh mì xúc xích cô mua là: 10 × 4 = 40 (bánh)

Số bánh mì xúc xích đã dùng trong chuyến dã ngoại là: 40 – 12 = 28 (cái)

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề thi Violympic – VIOEDU lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin