Học sinh lớp 6 Đặng Thị Thu trường THCS Lê Quý Đôn có hỏi

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Học sinh lớp 6 Đặng Thị Thu trường THCS Lê Quý Đôn có hỏi:

Đề bài: Cho m va n là các số tự nhiên, m là số tự nhiên lẻ. Chứng tỏ rằng m và mn+8 là hai số nguyên tố cùng nhau.
 
Hướng dẫn:
 
Đây là dạng toán về hai số nguyên tố cùng nhau, phương pháp chung ta gọi d là số nguyên tố mà m, mn + 8 chia hết.
=> m ⋮ d và (mn + 8) ⋮ d
Vì m ⋮ d nên suy ra: mn ⋮ d
=> 8 ⋮ d
=> d thuộc {1; 2} (Vì d là số nguyên tố).
Mà m là số tự nhiên lẻ nên không có ước là 2 nên suy ra: d = 1.
=> m và mn + 8 là hai số nguyên tố cùng nhau (đpcm).
Chúc các em học tập tốt 🙂
Thân ái!

About admin