Luyện đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023


NỘI DUNG THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU


Thời gian

  • Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ
  • Xem đồng hồ giờ đúng; giờ hơn và giờ kém
  • Tháng – Năm
  • Ôn tập về thời gian

Tiền tệ

  • Tiền Việt Nam
  • Các bài toán có lời văn về tiền Việt Nam

Diện tích của hình chữ nhật.

Diện tích của hình vuông

Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

  • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)
  • Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

Time

  • 12 hour and 24 hour clock, A.M and P.M
  • Months in a year

Các kiểu câu

  • Câu kể
  • Câu cảm
  • Câu khiến

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI



TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 3 năm 2022 - 2023 cấp Tỉnh

About admin