Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng qua 14 chuyên đề trọng điểm theo SGK mới

Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng qua 14 chuyên đề trọng điểm theo nội dung của Sách giáo khoa mới.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 TRÊN MẠNG

Tài liệu này Thầy Thích thiết kế tập trung chính cho các em học sinh ôn luyện thi chương trình giải toán Violympic lớp 6 trên mạng. Trong mỗi chuyên đề luyện thi bao gồm:

 • Lý thuyết
 • Bài tập vận dụng theo phương pháp tự luận
 • Bài tập vận dụng theo phương pháp trắc nghiệm (Có đáp án)
 • Bài tập tự luyện theo phương pháp tự luận
 • Bài tập trắc nghiệm tự luyện (Có đáp án)

Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 có thể liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


PHỤ LỤC

 • Chuyên đề 1 – Tổng quan về sô tự nhiên và các phép toán
 • Chuyên đề 2 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Chuyên đề 3 – Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết
 • Chuyên đề 4 – Số nguyên tố, hợp số, số chính phương
 • Chuyên đề 5 – Ước chung – Bội chung – ƯCLN – BCNN
 • Chuyên đề 6 – Các hình học trong thực tiễn
 • Chuyên đề 7 – Chu vi và diện tích của một số hình học đã học
 • Chuyên đề 8 – Tính chất đối xứng của hình học phẳng trong tự nhiên
 • Chuyên đề 9 – Tập hợp các số nguyên và Phép cộng – Phép trừ
 • Chuyên đề 10 – Phép nhân hai số nguyên. Bội và ước trên tập hợp số nguyên
 • Chuyên đề 11 – Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng
 • Chuyên đề 12 – Góc và các bài toán liên quan
 • Chuyên đề 13 – Một số yếu tố thống kê
 • Chuyên đề 14 – Tổng quan về phân số và So sánh phân số

NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 – GIẢI TOÁN LỚP 6 TRÊN MẠNGTÀI LIỆU ÔN THI GIẢI TOÁN LỚP 6 TRÊN MẠNG 


BỒI DƯỠNG ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG


Ôn luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Ôn luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Ôn luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Bồi dưỡng ôn thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng 14 chuyên đề trọng điểm ôn thi Violympic Toán 6 14 chuyên đề trọng điểm ôn thi Violympic Toán 6 14 chuyên đề trọng điểm ôn thi Violympic Toán 6 14 chuyên đề trọng điểm ôn thi Violympic Toán 6 Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Luyện thi Violympic Toán lớp 6 trên mạng Giải toán lớp 6 trên mạng Giải toán lớp 6 trên mạng Giải toán lớp 6 trên mạng

 

 

About admin