Một số bài toán trong Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 3 năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn giải một số bài toán trong Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 3 năm học 2023 – 2024.

Đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


 

Câu 22: Hải có nhiều hơn Tuấn 5 viên bi. Nếu Hải cho Tuấn 3 viên bi thì lúc này số bi của Hải nhiều hơn hay ít hơn Tuấn bao nhiêu viên bi?

          a/ Hải ít hơn Tuấn 2 viên bi               b/ Hải nhiều hơn Tuấn 2 viên bi

          c/ Hải nhiều hơn Tuấn 1 viên bi                  d/ Hải ít hơn Tuấn 1 viên bi

Hướng dẫn

          Giả sử Hải có 8 viên bi thì Tuấn có 8 – 5 = 3 (viên bi)

          Nếu Hải cho Tuấn 3 viên bi thì Hải còn số viên bi là: 8 – 3 = 5 (viên bi)

          Nếu Hải cho Tuấn 3 viên bi thì Tuấn có số viên bi là: 3 + 3 = 6 (viên bi)

          Ta có: 5 < 6 suy ra khi đó Hải có ít bi hơn Tuấn và ít hơn số viên là:

6 – 5 = 1 (viên)

Câu 29: Cho hình vẽ:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ trên?

          a/ 19                     b/ 18                     c/ 16                     d/ 15

Hướng dẫn

          Hình trên có các hình tam giác là: ADI, AIE, EIC, CIF, FIB, IBD, ABI, ACI, BIC, AFC, AFB, BEC, BEA, CBD, CAD, ABC.

          Vậy hình trên có 16 hình tam giác.

About admin