Phụ huynh Nguyễn Ngọc Lan có hỏi bài Toán cho con học lớp 5

[Dịch vụ hỗ trợ giải Toán lớp 5 trực tuyến] – Phụ huynh Nguyễn Ngọc Lan có hỏi bài Toán cho con học lớp 5.

Đề bài:

Một lớp học có trong khoảng từ 30 đến 40 học sinh. Nếu xếp làm 2 hàng thì không dư bạn nào, xếp làm 3 hàng cũng không dư bạn nào và xếp làm 5 hàng cũng không dư bạn nào. Tìm số học sinh của lớp đó.

Hướng dẫn:

Số học sinh của lớp phải là số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 cũng vừa chia hết cho 5; số đó trong khoảng từ 30 đến 40.

Số học sinh của lớp đó là:  2 x 3 x 5 = 30 (học sinh)

Đáp số:  30 học sinh.

Chúc cháu nhà chị học tập tốt.

 

Tags:

About admin