Thông tin về Cuộc thi Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2024

Thông tin về Cuộc thi Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2024 từ Hội toán học Việt Nam.


Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam năm 2024 (Vietnam Mathematical Talent Challenge, viết tắt VMTC-2024) được tổ chức dành cho các em học sinh lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với hai vòng thi: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo.

  • Hạn đăng ký: Trước ngày 31/ 12/ 2023, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên ban tổ chức VMTC.
  • Vòng sơ khảo: Tổ chức ngày 14/ 01/ 2024 với hình thức thi điền đáp số
  • Vòng chung khảo: Tổ chức ngày 10/ 03/ 2024 với hình thức thi tự luận

Hiện tại, cô Trang có tài liệu ôn tập cho cuộc thi Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2023 – 2024 dành cho các lớp 3-4-5-6-7-8:


  • Tuyển tập 260 bài toán ôn thi VMTC lớp 3 năm 2023 – 2024
  • Tuyển tập 240 bài toán ôn thi VMTC lớp 4 năm 2023 – 2024
  • Tuyển tập 240 bài toán ôn thi VMTC lớp 5 năm 2023 – 2024
  • Tuyển tập 280 bài toán ôn thi VMTC lớp 6 năm 2023 – 2024
  • Tuyển tập 267 bài toán ôn thi VMTC lớp 7 năm 2023 – 2024
  • Tuyển tập 260 bài toán ôn thi VMTC lớp 8 năm 2023 – 2024

Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn tập VMTC vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin