Tìm các số tự nhiên a, b, c sao cho: abc – cb = ab

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 trên mạng] – Đề bài: Tìm các số tự nhiên a, b, c sao cho: abc – cb = ab.

Đăng ký học tập Toán lớp 6 trực tuyến, vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916.


 

Hướng dẫn:

Ta có: abc – cb = ab

=> abc – cb – ab = 0

=> b(ac – c – a) = 0

TH1: b = 0 (Thỏa mãn)

TH2: ac – c – a = 0

=> c(a – 1) – (a – 1) – 1 = 0

=> (a – 1)(c – 1) = 1

Vì a, b, c thuộc N nên suy ra:

a – 1 = 1 và c – 1 = 1.

=> a = 2 và c = 2.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin