Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu trong chương trình Toán nâng cao lớp 4

Chuyên đề tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu trong chương trình Toán nâng cao lớp 4.

Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHUYÊN ĐỀ 8: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


A – LÝ THUYẾT

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

  1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách:

–         Cách 1: Tìm số bé trước

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Số lớn = tổng – số bé

Hay số lớn = hiệu + số bé  = (tổng + hiệu) : 2

–         Cách 2: Tìm số lớn trước

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = tổng – số lớn

Hay số bé = số lớn – hiệu = (tổng – hiệu) : 2.

Chú ý: Chọn cách 1 hoặc cách 2 sao cho phép tính nhẩm dễ nhất (tổng hoặc hiệu tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …hoặc là phép cộng hay trừ không nhớ, …)

  1. Khi bài toán ẩn tổng hoặc ẩn hiệu thì ta phải tìm ra tổng hoặc hiệu rồi mới tìm số lớn, số bé.
  2. Khi tổng và hiệu không cùng một thời điểm thì ta phải đưa tổng và hiệu về cùng một thời điểm rồi mới tìm số lớn, số bé.
  3. Một số dạng toán Tìm hai số biết tổng (Trung bình cộng) hai số và giữa chúng có n số hạng

Trường hợp 1:

Cho hai số lẻ có tổng là A. Tìm hai số biết giữa chúng có B số chẵn liên tiếp

Hoặc: Cho hai số chẵn có tổng là A. Tìm hai số biết giữa chúng có B số lẻ liên tiếp.

         Hiệu = B x 2

Trường hợp 2: Cho hai số  có tổng là A (A là 1 số lẻ). Tìm hai số biết giữa chúng có B số lẻ (hoặc chẵn) liên tiếp

       Hiệu = B  x 2 +1

Trường hợp 3:  Cho hai số chẵn (lẻ) có tổng là A. Tìm hai số biết giữa chúng có B số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp.

          Hiệu = B x 2 + 2

Trường hợp 4:  Cho hai số có tổng là A Tìm hai số biết giữa chúng có B số tự nhiên liên tiếp

       Hiệu = B x 1 + 1


Một Số Ví Dụ về các bài toán liên quan tìm hai số khi biết tổng và hiệu:


Ví dụ 1: Tổng của hai số là 357, hiệu hai số là 33. Tìm hai số đó.

Giải:

Số bé là: (357 – 33) : 2 = 162.

Số lớn là: (357 + 33) : 2 = 195

Đáp số: 162 và 195.


Ví dụ 2: Tổng của hai số là số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm hai số đó.

Giải:

Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: 9875.

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023.

Số bé là: (9875 – 1023) : 2 =4426.

Số lớn là: 9875 – 4426 = 5449.

Đáp số: 4426 và 5499.


Ví dụ 3: Hiện nay, mẹ hơn con 32 tuổi. Hai năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Giải:

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi vậy 2 người tăng thêm: 1 x 2 = 2 tuổi. Và 2 năm 2 người tăng thêm: 2 x 2 = 4 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: 54 – 4 = 50 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: (50 – 32) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 50 – 9 = 41 (tuổi).

Đáp số: Con 9 tuổi; Mẹ 41 tuổi.Tìm hai số khi biết Tổng và hiệu của toán lớp 4

Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu:

About admin