TOÁN LỚP 4 – MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC TỪ CUỐI

TOÁN LỚP 4 – MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC TỪ CUỐI

Bài 1: Lan có một số nhãn vở .Lan tặng Mai 1/2  số nhãn vở và 1chiếc .Lan tặng Hoà 1/2  số nhãn vở còn lại  và 2 chiếc .Lan tặng Nga 1/2  số nhãn vở còn lại sau 2 lần và 3 chiếc .Cuối cùng Lan còn lại 6  chíêc cho Mình .Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu nhãn vở ,và tặng mỗi bạn bao nhiêu nhãn vở.

Bài 2: Một bà đem trứng đi chợ bán .Lần đầu bà bán 1/2  số trứng và 1/2  quả trứng .Lần 2 bà bán 1/2  số trứng còn lại và 1/2 quả trứng .Lần thứ 3 bà bán 1/2 Số trứng còn lại sau 2 lần đầu và 1/2  quả trứng nữa thì vừa hết . Hỏi bà đem ra chợ bán bao nhiêu quả trứng.

Bài 3: Mai có một số bông hồng ,Mai tặng Nga 1/2  số hoa Mai có .Tặng Đào 1/2  số còn lại. Cuối cùng Mai còn 7 Bông  dành cho mình .Hỏi Mai đã tặng mỗi bạn bao nhiêu bông hoa.

About admin