Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo SGK Cánh Diều

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ LÀM QUEN CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO

THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC SGK CÁNH DIỀU

(Tài liệu này giúp các em HS lớp 6 làm quen với chương trình mới của bộ SGK Cánh Diều từ cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học).


Liên hệ tư vấn và mua tài liệu:


PHỤ LỤC

(Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải)


CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1 – Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan
 • Bài 2 – Các phép toán trên số tự nhiên
 • Bài 3 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Bài 4 – Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết
 • Bài 5 – Số nguyên tố, hợp số, số chính phương
 • Bài 6 – Ước chung – Bội chung – UCLN – BCNN

CHƯƠNG 2 – SỐ NGUYÊN

 • Bài 1 – Tập hợp các số nguyên
 • Bài 2 – Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
 • Bài 3 – Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế
 • Bài 4 – Phép nhân hai số nguyên
 • Bài 5 – Bội và ước trong số nguyên

CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Bài 1 – Các hình học trong thực tiễn
 • Bài 2 – Chu vi và diện tích của một số hình học đã học
 • Bài 3 – Trục đối xứng của một số hình học phẳng
 • Bài 4 – Tâm đối xứng của một số hình học phẳng

CHƯƠNG 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

 • Bài 1 – Thống kê và các dạng biểu đồ
 • Bài 2 – Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm

CHƯƠNG 5 – PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1 – Mở rộng về phân số
 • Bài 2 – So sánh phân số
 • Bài 3 – Các phép toán về phân số
 • Bài 4 – Tổng quan về số thập phân
 • Bài 5 – Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Bài 6 – Một số bài toán đố liên quan

CHƯƠNG 6 – ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC

 • Bài 1 – Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng
 • Bài 2 – Góc và các bài toán liên quan

TÀI LIỆU MẪU TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ LÀM QUEN CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO

THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA SGK CÁNH DIỀUMọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, giải đáp, đặt mua tài liệu bồi dưỡng Toán THCS lớp 6, 7, 8, 9 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


 

About admin