Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo SGK Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ LÀM QUEN CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO

THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

(Tài liệu này giúp các em HS lớp 6 làm quen với chương trình mới của BỘ SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG từ cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học).


Liên hệ tư vấn và mua tài liệu:


PHỤ LỤC

(Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải)


CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1 – Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan
 • Bài 2 – Các phép toán trên số tự nhiên
 • Bài 3 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên

CHƯƠNG 2 – TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 4 – Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết
 • Bài 5 – Số nguyên tố, hợp số, số chính phương
 • Bài 6 – Ước chung – Bội chung – UCLN – BCNN

CHƯƠNG 3 – SỐ NGUYÊN

 • Bài 1 – Tập hợp các số nguyên
 • Bài 2 – Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
 • Bài 3 – Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế
 • Bài 4 – Phép nhân hai số nguyên
 • Bài 5 – Bội và ước trong số nguyên

CHƯƠNG 4 – MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • Bài 1 – Các hình học trong thực tiễn
 • Bài 2 – Chu vi và diện tích của một số hình học đã học

CHƯƠNG 5 – TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

 • Bài 1 – Trục đối xứng của một số hình học phẳng
 • Bài 2 – Tâm đối xứng của một số hình học phẳng

CHƯƠNG 6 – PHÂN SỐ

 • Bài 1 – Mở rộng về phân số
 • Bài 2 – So sánh phân số
 • Bài 3 – Các phép toán về phân số
 • Bài 4 – Một số bài toán đố liên quan

CHƯƠNG 7 – SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1 – Tổng quan về số thập phân
 • Bài 2 – Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

CHƯƠNG 8 – ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC

 • Bài 1 – Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng
 • Bài 2 – Góc và các bài toán liên quan

CHƯƠNG 9 – XÁC SUẤT THỐNG KÊ

 • Bài 1 – Thống kê và các dạng biểu đồ
 • Bài 2 – Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm

TÀI LIỆU MẪU TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ LÀM QUEN CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO

THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
 

 


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, giải đáp, đặt mua tài liệu bồi dưỡng Toán THCS lớp 6, 7, 8, 9 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).

 

About admin