[Toán THCS – Phần số học] – Tìm số chính phương có bốn chữ số là: 3, 6, 8, 8

[Hỗ trợ học tốt toán THCS – Phần số học] – Đề bài: Tìm số chính phương có bốn chữ số là: 3, 6, 8, 8.

Hướng dẫn giải:

  • Số chính phương không thể có chữ số tận cùng là 3, 8. Suy ra: Chữ số tận cùng là 6.
  • Số chính phương tận cùng là 6 nên chia hết cho 2, suy ra: Số chính phương cũng phải chia hết cho 4. Vậy chữ số hàng chục là: 3.
  • Vậy suy ra: chữ số hàng trăm và hàng nghìn là: 8, 8.
  • Số chính phương cần tìm là: 8836.

Thầy Thích

Toán IQ

About admin