Tổng hợp một số câu hỏi Toán lớp 5 trực tuyến ngày 14 – 04 – 2015

[Hỗ trợ giải toán lớp 5] – Tổng hợp một số câu hỏi Toán lớp 5 trực tuyến ngày 14 – 04 – 2015.

Giải:

Bài 1: Một mô tô chạy với vận tốc 25km/giờ.Mô tô đi từ A đến B hết 3 giờ. Hỏi cũng quãng đường AB, một ô tô chạy mất 1,5 giờ thì vận tốc của ô tô là bao nhiêu?

Bài 2: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học,mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn.Biết diện tích các cửa là 15m2.Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêutiền sơn?

Bài 3: Một ca nô đi từ a dến B mất 5 giờ . Lúc trở về xuôi dòng , ca nô đi mỗi giờ nhanh hơn 14 km nên chỉ mất 3 giờ

a Tính vận tốc dòng nước

b Tính vận tốc xuôi của ca nô

c tính chiều dài quãng sông.

Bài 4: Tìm ba chữ số tận cùng của 123101

Bài 5: Tìm ba chữ số tận cùng của 2004200

Bài 6: Tìm chữ số tận cùng của tổng S = 21 + 35 + 49 + … + 20048009

Bài 7: A cách B 162 km. Lúc 7 h 30 phút một xe máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ B về A, sau đó 50 phút một ô tô có vận tốc 48,6 km/giờ đi từ B về A. .Hỏi:

a) hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?

b)chỗ gặp nhau cách A mấy km ?

Bài 8: Tìm chữ số tận cùng của S biết  S = 2*2*2*…*2*2 (2011 số 2)

Bài 9: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn 120m,đáy nhỏ kém đáy lớn 30m,chiều cao bằng 1/3 tổng 2 đáy

a) tính diện tích miếng đất hình thang

b) giữa mảnh đất người ta dao1 cái giếng hình tròn có miệng giếng rộng 2m .xung quanh miệng giếng có xây một cái thành rộng 0,2m.tính diện tích thành giếng

c) hai người cùng đào giếng thì phải mất 3 ngày mới xong,nếu người thứ nhất đào một mình thì mất 5 ngày.hỏi người thứ hai đào 1 mình thì mất mấy ngày?

Bài 10: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Sau 2 giờ một xe ô tô khác đuổi theo với vận tốc 60km/giờ. Hỏi sau mấy giờ 2 xe gặp nhau ?

Bài 11: Hai  ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B ?

Bài 12: Hiện nay tuổi của bố Mai là 1 số có 2 chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia 5 thì dư 4. Tìm số tuổi của bố Mai.

Bài 13: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học,mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn. Biết diện tích các cửa là 15m2.Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn?

Bài 14:

Quýt ngon mỗi quả chia ba

Cam ngon mỗi quả chia ra làm mười

Mỗi người một miếng, trăm người

Có mười bẩy quả, chia rồi còn đâu! 

Hỏi có mấy quả cam, mấy quả quýt?

Tags:

About admin