Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Thi Hương)

Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án (Vòng 6 – thi Hương năm nay).


Đăng ký nhận tài liệu ôn thi TNTV lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 4 VÒNG 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ
  • CHỦ ĐIỂM 2: CÂU ĐỐ
  • CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ
  • CHỦ ĐIỂM 4: TỪ LOẠI
  • CHỦ ĐIỂM 5: TỪ TRÁI NGHĨA, TỪ ĐỒNG NGHĨA
  • CHỦ ĐIỂM 6: CÁC LOẠI DẤU CÂU ĐÃ HỌC
  • CHỦ ĐIỂM 7: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
  • CHỦ ĐIỂM 8: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, THƠ. SẮP XẾP LẠI CÂU ĐỂ ĐƯỢC ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH
  • CHỦ ĐIỂM 9: CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ
  • CHỦ ĐIỂM 10: CÂU. THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG CÂU. CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ.

ĐỀ ÔN THI TNTV LỚP 4 VÒNG 6 CẤP QUẬN – HUYỆN NĂM 2023 – 2024 THEO 10 CHỦ ĐIỂM (THI HƯƠNG)ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CẤP QUẬN/ HUYỆN (TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 VÒNG 6 THI HƯƠNG NĂM 2023 – 2024)


Tuyển tập 10 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 Vòng 6 thi hương

Đề thi TNTV lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quận năm 2023 - 2024 Vòng 6 thi Hương


NỘI DUNG MẪU ÔN ĐỀ THI TNTV LỚP 4 VÒNG 6 THI HƯƠNG CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ


   Câu 10: Điền tiếng bắt đầu bằng “tr” hoặc “ch” là tên một loại bánh làm bằng bột gạo nếp, viên tròn, có nhân đường, bỏ vào nước sôi, chín thì nổi lên, thường có trong dịp Tết Hàn Thực.

Đáp án: bánh …………

Câu 11: Tiếng “cảm” có thể ghép được với những tiếng nào sau đây để tạo thành từ?

a/học, nhà             b/viết, từ               c/ơn, động            d/tai, hơn

Câu 43: Từ nào khác với các từ còn lại?

          a/ thân thiết           b/ thân thể           c/ thân mật            d/ thân cận

Câu 44. Từ nào khác với từ còn lại?

a/ ân nghĩa            b/ ân tình              c/ ân huệ               d/ ân hận

Câu 45: Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là “Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.”?

          a/du lịch                b/ xung kích                   c/ xung phong       d/ thám hiểm

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện (thi Hương) năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 4: TỪ LOẠI: ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, DANH TỪ


Câu 1: Khổ thơ sau đây có các động từ nào?

Em mơ làm gió mát

Xua bao nỗi nhọc nhằn

Bác nông dân cày ruộng

Chú công nhân chuyên cần.

(Mai Thị Bích Ngọc)

a/ mơ, làm, xua, cày                           b/ mơ, làm, công nhân, cày

c/ cày, xua, bao, chuyên cần               d/ mát, xua, nhọc nhằn, nỗi

Câu 11: Từ “bàn” trong câu nào dưới đây là động từ?

a/Con mèo cuộn tròn ngủ ngon lành trên bàn gỗ.

b/Cả nhóm em đang bàn về chuyến đi dã ngoại cuối tuần.

c/Hôm qua, đội của Nam đã để thua hai bàn.

d/Mẹ đã bày hết đồ ăn ngon lên bàn.

Câu 12: Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

(danh, động, tính)

Các từ “giặt giũ, chăm sóc, nấu nướng” đều là ……….  từ.

…………………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận năm 2023 – 2024 (Cấp Huyện – Thi Hương) // Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


 

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo 10 chủ điểm by Học toán cô Trang on Scribd

About admin