Tuyển tập 5 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội thi Đình)

Tuyển tập 5 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội thi Đình) có đáp án tham khảo.


Đăng ký đặt mua tài liệu ôn TNTV lớp 4 cấp Quốc gia vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


LUYỆN ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 (HỘI THI ĐÌNH)TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024:


Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 năm 2023 – 2024 cấp Quốc gia (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


TUYỂN TẬP 5 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


PHẦN ĐÁP ÁN THAM KHẢO


Câu 2: Đoạn thơ nào dưới đây có sử dụng biện pháp so sánh?

          a/ Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

b/ Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

c/ Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu

Ðã bật lên những tiếng căm hờn

d/ Khói nhà máy cuộn trong sương núi

Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng

Câu 3: Trong hành lang bệnh viện, các bạn lớp Dương đến thăm bạn, hai bạn Xuân và Hạ đuổi và tranh cãi nhau ầm ĩ. Trong trường hợp này, Dương nên nói như thế nào?

a/ Hôm qua, tớ cùng Xuân vào thăm bạn rồi.

b/ Các bạn cãi nhau chuyện gì vậy?

c/ Các bạn giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé!

d/ Các bạn đang làm gì thế?

Câu 4: Đoạn văn dưới đây thể hiện điều gì?

Mảnh vườn nhỏ, lúc tôi đã đủ trí khôn để nhớ, có cả cam, mận, chanh, bưởi nữa. Riêng cây xoan, cây khế thì mọc tít ở ngoài ngõ, gần cổng. Trong vườn còn có lá lốt, lá mơ, ngải cứu, khoai sọ,…

Vào vườn, tôi nhớ đến ông và tự hình dung ra ông đã trồng cây, cặm cụi vun xới ra sao. Dù chỉ hoàn toàn là tưởng tượng nhưng bóng hình ông không thể phai nhạt khi vườn cây còn mãi xanh tươi.

(Theo Phong Thu)

a/ Hình ảnh bạn nhỏ cùng ông vui đùa dưới gốc cây mít.

b/ Hình ảnh những cây ăn quả sai trĩu và chín mọng.

c/ Hình ảnh ông trồng cây, cặm cụi vun xới trong khu vườn.

d/ Hình ảnh ông hái những quả chín trong vườn cho bạn nhỏ.

…………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin