Tuyển tập 5 đề ôn Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án

Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

  • ĐỀ THI SỐ 1
  • ĐỀ THI SỐ 2
  • ĐỀ THI SỐ 3
  • ĐỀ THI SỐ 4
  • ĐỀ THI SỐ 5

TUYỂN TẬP 5 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi violympic toán lớp 2 cấp huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 5 đề

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 2 Vòng 8 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 5 ĐỀ


ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

…………..

Câu 3: Thương của phép chia 20 : 2 bằng …………….

Điền 10

Câu 4: Cho phép chia: 50 : 5 = 10. Số bị chia trong phép chia trên là …………….

Điền 50

Câu 5: Hằng có 23 cái bánh. Hằng cho bạn 5 cái rồi chia đều số bánh còn lại vào 2 cái túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu cái bánh?

Trả lời: …………….. cái bánh

Hướng dẫn

Hằng cho bạn 5 cái thì Hằng còn số cái bánh là: 23 – 5 = 18 (cái)

Mỗi túi có số cái bánh là: 18 : 2 = 9 (cái)

Điền 9

Câu 6: Tìm thức ăn cho chim

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 5 đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐI TÌM KHO BÁU

…………..

Câu 5: Để đánh số từ trang 59 đến trang 68 của một quyển sách, thì ta cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?

Trả lời: ………….. chữ số.

Hướng dẫn

Từ trang 59 đến trang 68 có số trang là: 68 – 59 + 1 = 10 (trang)

Mỗi trang dùng 2 chữ số, vậy tất cả số chữ số cần dùng là: 2 × 10 = 20 (chữ số)

Điền 20

Câu 6: Bố có một số viên bi, bố cho hai anh em Tùng và Lâm mỗi người 7 viên bi. Nhưng cả hai anh em đều muốn được bố cho thêm nhiều hơn nữa nên bố đã tổ chức trò chơi “sút bóng ăn bi”. Nếu mỗi lần sút bóng vào lưới thì được bố cho thêm 3 viên bi, còn sút ra ngoài thì bị bố thu lại 1 viên bi. Sau 4 lần sút, số viên bi của Tùng không thêm và cũng không mất đi viên nào. Hỏi Tùng đã sút bóng vào lưới mấy lần?

Trả lời: ……………. lần.

…………..

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin