Tuyển tập 5 đề ôn Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án

Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

  • ĐỀ THI SỐ 1
  • ĐỀ THI SỐ 2
  • ĐỀ THI SỐ 3
  • ĐỀ THI SỐ 4
  • ĐỀ THI SỐ 5

TUYỂN TẬP 5 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi violympic toán lớp 3 cấp huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 5 đề

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 3 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 5 ĐỀ


ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 3: Số 9610 có cách đọc là:

a/ Chín nghìn sáu trăm mười                             b/ Chín trăm sáu mười

c/ Chín sáu trăm mười                                 d/ Chín sáu một không

Câu 4: Một cửa hàng có 915kg gạo. Cửa hàng đã bán 3 lần, mỗi lần 231kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cửa hàng còn lại ………..kg.

Hướng dẫn

Ba lần cửa hàng bán được số gạo là: 231 × 3 = 693 (kg)

Cửa hàng còn lại số gạo là: 915 – 693 = 222 (kg)

Điền 222

Câu 5: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

538 + 104 × 2 …… 344 × 2

538 + 208 ….. 688

746 > 688

Điền >

Câu 6: Cho tờ lịch tháng 4 như sau:

Tháng 4
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 3
4 5 8 9 10
14
20 22
25 28 29 30

Hỏi ngày 30 tháng 4 là thứ mấy?

a/ Chủ nhật           b/ Thứ năm           c/ Thứ sáu            d/ Thứ bảy

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 5 đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐI TÌM KHO BÁU

……….

Câu 5: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chám để được phép so sánh đúng:

6103 + 2189 ……. 3458 + 5126

8292 < 8584

a/ >             b/ <             c/ =             d/ Không có dấu phù hợp

Câu 6: Lọ siro ho có dung tích 250ml, mỗi ngày Dung uống 3 lần, mỗi lần uống 10ml. Dung đã uống 6 ngày. Hỏi lọ siro ho còn lại bao nhiêu mi-li-lít?

a/ 80ml                 b/ 190ml               c/ 70ml                 d/ 180ml

Hướng dẫn

Mỗi ngày Dung uống hết số ml là: 10 × 3 = 30 (ml)

Số ml Dung đã uống hết trong 6 ngày là: 30 × 6 = 180 (m)

Lọ siro ho còn lại số ml là: 250 – 180 = 70 (ml)

…………..

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin