Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm đạt 300 điểm


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Tính: 80 – 27 – 26 = …

Điền 27

Câu 2: Chọn phép tính có kết quả bé nhất.

a/ 38 + 6               b/ 34 + 16             c/ 25 + 18             d/ 26 + 19

= 44                      = 50                      = 43                      = 45

…………..

Câu 7:

Đàn vịt một:                                      54 con

Đàn vịt hai:                                        38 con

Đàn vịt một nhiều hơn đàn vịt hai: …….con?

Chọn kết quả đúng của bài toán trên:

a/ 92 con vịt                   b/ 82 con vịt                   c/ 24 con vịt                   d/ 16 con vịt

Hướng dẫn

Đàn vịt một nhiều hơn đàn vịt hai số con vịt là: 54 – 38 = 16 (con)

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin