Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án

……………

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 3: Chia 35 cái kẹo thành 5 phần bằng nhau. 1/5 số kẹo là …………….cái.

Hướng dẫn

1/5 số kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

Điền 7

Câu 4: Kết quả của phép tính 7 × 3 là …….

Điền 21

Câu 5: Trong một phép chia cho 4 thì số dư là 2. Để thành phép chia hết thì cần tăng số bị chia thêm ít nhất ………….. đơn vị.

Hướng dẫn

Số đơn vị ít nhất cần thêm vào số bị chia là: 4 – 2 = 2.

Điền 2

……………………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán 3 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin