Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ ĐỀ trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
  • CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH
  • CHỦ ĐỀ 3 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
  • CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY THÁNG
  • CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC
  • CHỦ ĐỀ 6 – TÌM TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG BAN ĐẦU, MỚI. TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT.
  • CHỦ ĐỀ 7 – ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM. 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.
  • CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TRÒN. GÓC.
  • CHỦ ĐỀ 9 – TÂM, BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH ĐƯỜNG TRÒN.
  • CHỦ ĐỀ 10 – CHU VI TAM GIÁC, CHU VI TỨ GIÁC. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT, CHU VI HÌNH VUÔNG

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 10 CHỦ ĐIỂM


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH


Câu 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh:  7392 …..7932

Điền <

Câu 2: Kết quả của phép tính 2023 + 6291 là:

a/ 8134                 b/ 8341                 c/ 8304                  d/ 8314

Câu 3: Cô giáo đố cả lớp: “2023 + 3022 bằng bao nhiêu?”

Bạn Thanh trả lời: “2023 + 3022 = 5045”

Bạn Hạnh trả lời: “2023 + 3022 = 5054”

Hỏi bạn nào trả lời đúng?

a/ Cả hai bạn đều trả lời đúng            b/ Cả hai bạn đều trả lời sai

c/ Bạn Hạnh                                      d/ Bạn Thanh

Câu 4: Bạn Minh nghĩ ra một số, biết số đó là kết quả của phép tính 2541 + 7393.

Vậy bạn Minh đang nghĩ đến số …..2541 + 7393 = 9934

Điền 9934.

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 3 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 3 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN


Câu 1: Một cửa hàng bán gạo, tháng đầu tiên bán được 786kg gạo, tháng thứ hai vì đông khách hơn nên cửa hàng đã bán được số gạo gấp đôi số gạo tháng thứ nhất bán được. Vậy sau hai tháng thì cửa hàng bán được ………….kg gạo.

Hướng dẫn

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 786 × 2 = 1572 (kg)

Sau hai tháng thì cửa hàng bán được số gạo là: 786 + 1572 = 2358 (kg)

Điền 2358.

Câu 2: Một công xưởng tuần thứ nhất may được 821 chiếc áo, tuần thứ hai công xưởng may được số áo gấp 3 lần số áo công xưởng may được trong tuần thứ nhất. Hỏi sau hai tuần, công xưởng đó may được bao nhiêu chiếc áo?

          a/ 1642 chiếc áo                       b/ 3284 chiếc áo  

c/ 821 chiếc áo                         d/ 2453 chiếc áo

Hướng dẫn

Tuần thứ hai công xưởng may được số chiếc áo là: 821 × 3 = 2463 (chiếc)

Sau hai tuần, công xưởng đó may được số chiếc áo là:

821 + 2463 = 3284 (chiếc)

Câu 3: Có hai tổ sản xuất các chi tiết máy. Tổ Một trong một tuần sản xuất được 3682 chi tiết máy, tổ Hai trong một tuần sản xuất được 5282 chi tiết máy.

Kiên nói: “Trong một tuần, tổ Hai sản xuất được nhiều chi tiết máy hơn”

Kiên nói đúng hay sai. Đúng điền 1, Sai điền 0.

Hướng dẫn

Vì 3682 < 5282 nên Kiên nói đúng.

Điền 1

……………

Để xem tiếp Tuyển tập 10 chủ Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin