Violympic Toán lớp 7 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Giải đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN (300 ĐIỂM)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Đường kính Sao Kim bằng 0,24 lần đường kính của Sao Thiên Vương. Biết đường kinh Sao Thiên Vương khoảng 50000 km thì đường kính của Sao Kim khoảng bao nhiêu km?

a/ 1,2 vạn km.        b/ 21 vạn km.       c/ 2,1 vạn km.       d/ 12 vạn km.

Chọn A

Câu 2: Cho lục giác đều ABCDEF có O là giao điểm của ba đường chéo chính. Góc nào sau đây là góc đối đỉnh với góc BOC?

a/ Góc AOF.        b/ Góc EOF.          c/ Góc AOD.                 d/ Góc EOD.

Chọn B

Câu 3: Trên trục số thẳng đứng, để đi từ điểm biểu diễn số –2,75 đến điểm biểu diễn số 1,25, ta cần di chuyển như thế nào?

a/ Đi về phía dưới 4 đơn vị.               b/ Đi về phía trên 1,5 đơn vị.

c/ Đi về phía trên 4 đơn vị.                d/ Đi về phía dưới 1,5 đơn vị.

Chọn C

……………………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán 7 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin