Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm mở vòng ngày 1/11/2023.

Nội dung đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 4 năm nay gồm có 3 bài thi:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3 – LEO DỐC

Đăng ký nhận đề thi cập nhật theo từng vòng năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). hoặc cô Cúc theo: 0936.128.126 (Zalo).


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024:ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT

VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024


…………………….

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 1 Vòng 4 năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay theo từng vòng vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin