Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi Tuyển tập 10 đề ôn Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 – Bộ đề ôn Violympic Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 3 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ Tuyển tập 13 chủ điểm ôn ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm nay – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 6 năm 2023 - 2024 có đáp án

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh 3 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi TNTV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 3 – Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

52 × 4 …. 210

208 < 210

          a/ >                       b/ <                       c/ =                        d/ Incomparable

Câu 2: What is the product of 122 and 4?  Answer:… 

Tích của 122 và 4 là gì?

Hướng dẫn

          Tích của 122 và 4 là: 122 × 4 = 488

Điền 488

Câu 3:  1/3 of 129 is ………..129 : 3 = 43

Điền 43

Câu 4: The result of the calculation 63 : 9 + 183 is:….7 + 183 = 190

Điền 190

……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi TNTV lớp 3 cấp Trường Huyện Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 3 – Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin