Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm mở vòng ngày 1/11/2023.

Nội dung đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 4 năm nay gồm có 3 bài thi:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 3 – LEO DỐC

Đăng ký nhận đề thi cập nhật theo từng vòng năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024:ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT

Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh 4 năm 2023 – 2024 từ vòng 1 đến vòng 6 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.324 (Zalo).

About admin