Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi Tuyển tập 10 đề ôn Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 – Bộ đề ôn Violympic Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 4 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ Tuyển tập 8 ĐỀ ôn ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 - 2024 có đáp án

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh 4 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 8 đề ôn thi TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 4 – Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: How many sides does a quadrilateral have?

Có bao nhiêu cạnh trong một hình tứ giác?

a/ 2                       b/ 3                       c/ 4                       d/ 5

Câu 2: Which division has a remainder of 4? Phép chia nào có số dư bằng 4?

a/ 420 : 6              b/ 424 : 6             c/ 428 : 6              d/ 426 : 6

Câu 3: What number does 2 tens, 1 million, 4 hundreds, 7 hundred thousands, 1 ten thousand, and 9 ones represent?

Số nào gồm 2 chục, 1 triệu, 4 trăm, 7 trăm nghìn, 1 chục nghìn và 9 đơn vị.

a/ 711 942            b/ 171 429            c/ 1 710 429                   d/ 1 247 190

Câu 4: What is the place value of the 9 in the following number?

Vị trí của số 9 trong số dưới đây là gì?

543 219 768

a/ thousands        b/ hundred millions        c/ tens                   d/ millions

……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 8 đề ôn thi TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 4 – Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin