Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm mở vòng ngày 1/11/2023.

Nội dung đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 4 năm nay gồm có 3 bài thi:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 3 – LEO DỐC

Đăng ký nhận đề thi cập nhật theo từng vòng năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024:ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT

……………………


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Write the following decimal in standard form: eighteen and fifteen thousandths.

Viết số thập phân sau ở dạng chuẩn: mười tám và mười lăm phần nghìn.

Điền: 18.015

Câu 2: The sum of 10 numbers are 550. Find their average number.

Tổng của 10 số là 550. Tìm trung bình cộng của các số đó.

Hướng dẫn

Trung bình cộng của các số đó là: 550 : 10 = 55

Điền 55

Câu 3: Convert: Đổi: 2 kg 91 g = ______________g.

Điền 2091

……………………..

Đăng ký nhận đề thi Violympic Toán Tiếng Anh 5 năm 2023 – 2024 từ vòng 1 đến vòng 6 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.324 (Zalo).

About admin