Chủ đề Phép tính với số thập phân ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023

Chủ đề Phép tính với số thập phân ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


Nội dung bao gồm có: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
Nhân một số thập phân với một số thập phân

Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


Toán Phép tính với số thập phân Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Tỉ số phần trăm Tìm tỉ số phần trăm của hai số
Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Tìm giá trị một số phần trăm của một số
Hình tam giác Đặc điểm của hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Toán Tiếng Anh Percent  Percent. Convert between percents, fractions and decimal
Solving percent problems
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu ghép
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)


Chủ đề Phép tính với số thập phân ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


I/ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


(Kết quả của phép tính được viết dưới dạng phân số rút gọn)

Câu 1:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho phép tính: 15,38 × 5 = 76,9

Hỏi phép tính trên đúng hay sai?

a/ Đúng                          b/ Sai


Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng của phép tính:

5,8 × 2,78 = ?

a/ 1,6124                        b/ 161,24                        c/ 16,124


Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng

0,476 × 110 = ………………

a/ 5,236                          b/ 0,5236                       c/ 52,36


Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng

0,356 × 90 = ………….

a/ 320,4                           b/ 32,04                         c/ 3,204


Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng

0,68 × 60 = …………………..

a/ 4,08                            b/ 408                                      c/ 40,8


Câu 6: Trong những dấu (>, <, =) bạn hãy điền dấu thích hợp vào ô trống

A = 1293 × 12,95 = (1924 – 1) × 12,95 = 1924 × 12,95 – 12,95

= 1924 × (12,94 + 0,01) – 12,95 = 1924 × 19,24 + 19,24 – 12,95 = B – 0,01< B

B = 1294 × 12,94

A ……<……B


Câu 7: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống

Biết một gói kẹo chanh nặng 0,15kg, một gói kẹo dâu nặng 0,35kg. Hỏi 8 gói kẹo chanh và 6 gói kẹo dâu nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: ………………………….kg

Hướng dẫn

8 gói kẹo chanh nặng là: 0,15 × 8 = 1,2 (kg)

6 gọi kẹo dâu nặng là: 0,35 × 6 = 2,1 (kg)

8 gói kẹo chanh và 6 gói kẹo dâu nặng số ki-lô-gam là: 1,2 + 2,1 = 3,3 (kg)

Điền 3,3


Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng

67,3 × 20 = …………….

a/ 1334,6                        b/ 1346                          c/ 134,6


Câu 9:  Điền số thích hợp vào ô trống

78  × 0,001 = ……0,078……….


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống

Trung bình cộng của ba số là 28,5. Số thứ nhất là 17,45 kém số thứ hai 1,8.

Số thứ ba là ………

Hướng dẫn

Tổng của ba số là: 28,5 × 3 = 85,5

Số thứ hai là: 17,45 + 1,8 = 19,25

Số thứ ba là: 85,5 – 17,45 – 19,25 = 48,8

Điền 48,8

……………….

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


II/ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000


Câu 1: Chọn đáp án đúng: 28,102 × 10 = ….

a/ 281,2                b/ 2,8102              c/ 2810,2              d/ 281,02


Câu 2:  Điền số thích hợp vào ô trống

0,723 × 1000 = ………723…….


Câu 3:  Điền số thích hợp vào ô trống

4,52 × 1000 = ………4520……..


Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống

0,46 × 1000 = ………460……..


Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

0,382 × 1000 = ……382……..


Câu 6:  Điền số thích hợp vào ô trống

7,58 × 100 = ………758………


Câu 7:  Điền số thích hợp vào ô trống

8,526 × 1000 = ………8526……


Câu 8. Chọn đáp án đúng: 0,06 × 1000 = ….

a/ 6000                b/ 6                      c/ 600                             d/ 60


Câu 9. Chọn đáp án đúng: 0,002 × 10 =

          a/ 0,02                  b/  0,2                            c/ 0,0002              d/ 0,0020


Câu 10:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

62,4 × 100 = ………6240…..

……………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


III/ Nhân một số thập phân với một số thập phân


Câu 1: Chọn đáp án đúng: 6,6 × 5,7 = …

a/ 304,2                b/ 37,62                c/ 30,42                d/ 376,2


Câu 2: Chọn đáp án đúng: 7,6 × 5,6 = …

a/ 35,36                b/ 4,256                c/ 353,6                d/ 42,56


Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 4,6 × 0,62 = ….

Điền 2,852


Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống: 5,5 × 0,72 = ….

Điền 3,96


Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 6,8 × 0,82 = ….

Điền 5,576


Câu 6: Chọn đáp án đúng: 9,6 × 5,4 = ….

a/ 51,84                b/ 45,24                c/ 5,184                d/ 452,4


Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống

Cho hai số thập phân: 8,65 và 0,24

Tích của hai số đó là: …8,65 × 0,24 = 2,076

Điền 2,076


Câu 8: Chọn đáp án đúng: 8,6 × 5,5 = ….

a/ 473                             b/ 40,3                  c/ 47,3                  d/ 4,03


Câu 9. Điền số thích hợp vào ô trống

Cho hai số thập phân: 4,6 và 2,17

Tích của hai số đó là:…4,6 × 2,17 = 9,982

Điền 9,982


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống

7,07  × 0,01 = ………0,0707……

……………………………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU cấp Huyện lớp 5 năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin