Đấu trường toán học lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024


TUYỂN TẬP 210 BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 


Đấu trường toán học lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo chủ điểm

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 dành cho lớp nguồn và ôn thi trong đội tuyển toán vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


Câu 92: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức |2x – 5| + |2x – 6| – 7 là:

a/ -6               b/ -5               c/ -7               d/ 3

Chọn a

Câu 93: Tập hợp tất cả các giá trị x thỏa mãn |x – 1| = 3 là:

a/ {4}              b/ {-2; 4}                   c/ {-2}                        d/ ∅

Chọn B

…………..

Câu 100: Cho các số hữu tỉ 2, 4, x, 12. Có bao nhiêu giá trị của x để các số trên có thể lập thành tỉ lệ thức?

a/ 2 giá trị                             b/ 0 giá trị

c/ 1 giá trị                             d/ 3 giá trị

Chọn d/

………….

Câu 116: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Để cày hết một cánh đồng trong 14 ngày phải sử dụng 18 máy cày. Hỏi muốn cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì phải sử dụng bao nhiêu máy cày? ( Biết năng suất của các máy cày là như nhau)?

Trả lời: Số ….. máy cày.

Điền 21.

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 dành cho lớp nguồn và ôn thi trong đội tuyển toán vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin