Đấu trường toán học lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (vòng chung kết)

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). 


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Câu 10:  Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 12cm. Gọi D là một điểm thuộc đáy BC. Qua D, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh bên, chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại F và E. Tính tổng: DE + DF.

Trả lời: DE + DF = …cm.

Điền: 12

…………..

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC = 6cm. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh AC sao cho AM = AN. Đường thẳng qua M vuông góc với BN cắt đường thẳng AC tại D. Khi đó: CD = …cm.

Điền 12

………….

Bài 15: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

Cho ∆ABC. Trên cạnh BA lấy D, trên tia đối của tia CA lấy E sao cho  CE = BD. Gọi O là giao điểm của DE và BC. Biết OD = OE. So sánh AB …..AC.

Điền =

…………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin