Đề ôn thi Vioedu lớp 2 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 2 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


  • Chủ điểm 1: Các bài toán có lời văn về thời gian
  • Chủ điểm 2: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
  • Chủ điểm 3: Số bị chia – số chia – thương
  • Chủ điểm 4: Ôn tập về hình học phẳng
  • Chủ điểm 5: Các số tròn trăm, tròn chục
  • Chủ điểm 6: Ôn tập phép cộng – trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
  • Chủ điểm 7: Ôn tập về hình khối
  • Chủ điểm 8: Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (phép chia)
  • Chủ điểm 9: Các bài toán có lời văn về đại lượng

TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 2 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp tỉnh Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


CHỦ ĐIỂM 1: CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ THỜI GIAN


Câu 1: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng:

Xuân và các bạn tham gia tiệc sinh nhật từ 15 giờ đến 16 giờ. Hỏi bữa tiệc diễn ra trong bao lâu?

a/ 45 phút             b/ 2 giờ                 c/ 60 phút            d/ 1 giờ

Câu 2: Nhà Xuân ăn bữa trưa trong khoảng thời gian là 30 phút, nếu nhà Mai bắt đầu ăn trưa từ lúc 11 giờ 30 phút thì sẽ ăn xong bữa trưa lúc ……..12…. giờ.

Câu 3: Một ngày Xuân đi học 5 giờ. Biết rằng một tuần Xuân chỉ nghỉ học 2 ngày. Hỏi một tuần Xuân đi học bao nhiêu giờ?

Trả lời: ………….. giờ.

Hướng dẫn

Một tuần Xuân đi học số ngày là 7 – 2 = 5 (ngày)

Một tuần Xuân đi học số giờ là: 5 × 5 = 25 (giờ)

Điền 25

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Vào buổi sáng, đồng hồ chỉ ….8…. giờ …..15…. phút thì kim ngắn chỉ giữa số 8 và số 9, kim dài chỉ số 3.

Câu 5: Xuân và Hạ bắt đầu học bài lúc kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 12. Lúc Xuân học bài xong kim giờ chỉ giữa số 9 và số 10, kim phút chỉ số 6 và Hạ học xong sớm hơn Xuân 30 phút. Hỏi thời gian Hạ học bài là bao lâu?

a/ 2 giờ 30 phút.   b/ 2 giờ 15 phút.   c/ 3 giờ.                d/ 2 giờ.

Hướng dẫn

Hai bạn bắt đầu học lúc 7 giờ.

Xuân học bài xong lúc 9 giờ 30 phút.

Hạ học bài xong lúc: 9 giờ 30 phút – 30 phút = 9 giờ.

Hạ học bài trong: 9 giờ – 7 giờ = 2 giờ

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin