Đấu trường toán học lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


  • Chủ điểm 1: Các bài toán có yếu tố Thống kê – Xác suất
  • Chủ điểm 2: Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian
  • Chủ điểm 3: Giải bài toán liên quan đến thời gian
  • Chủ điểm 4: Tính diện tích của một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
  • Chủ điểm 5: Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
  • Chủ điểm 6: Giải bài toán có yếu tố hình học.

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh - Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 5 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


Chủ điểm 2: Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian


Câu 1: Vận tốc của một ca nô là 24km/giờ. Tính thời gian để ca nô đó đi hết quãng đường dài 38,4km?

Trả lời: Thời gian để ca nô đó đi hết quãng đường dài 38,4km là: …..

a/ 1 giờ 36 phút   b/ 1 giờ 6 phút      c/ 1,6 phút            d/ 1,36 giờ

Hướng dẫn

Thời gian để ca nô đó đi hết quãng đường dài 38,4km là: 38,4 : 24 = 1,6 (giờ)

Đổi 1,6 giờ = 1 giờ 36 phút

Câu 2: Trên một dòng sông, ca nô đi xuôi dòng với vận tốc 20km/giờ và đi ngược dòng với vận tốc 18km/giờ. Hỏi vận tốc thực của ca nô là bao nhiêu?

a/ 1km/giờ            b/ 39km/giờ          c/ 2km/giờ            d/ 19km/giờ

Hướng dẫn

Vận tốc thực của ca nô là: (20 + 18) : 2 = 19 (km/giờ)

Câu 3: Một con kăng-gu-ru có thể di chuyển được một quãng đường 4,2km trong 5 phút. Tính vận tốc di chuyển của con kăng-gu-ru.

Trả lời: Vận tốc di chuyển của kăng-gu-ru là:

a/ 0,9 m/giờ          b/ 840 m/phút      c/ 9 km/phút                   d/ 840 km/giờ

Hướng dẫn

Đổi: 4,2 = 4200m.

Vận tốc di chuyển của kăng-gu-ru là: 4200 : 5 = 840m/phút

Câu 4: Một đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 450m mất 56 giây, chạy qua một cột điện mất 6 giây. Tính chiều dài của đoàn tau.

Trả lời; Chiều dài của đoàn tàu là: ………..m

Hướng dẫn

Thời gian đoàn tàu chạy qua một cột điện mất 6 giây tức đoàn tàu chạy hết chiều dài của nó mất 6 giây.

Suy ra thời gian đoàn tàu chạy hết 450m hết số giây là: 56 – 6 = 50 (giây)

Vận tốc của toàn tàu là: 450 : 50 = 9 (m/giây)

Chiều dài của đoạn tàu là: 9 × 6 = 54 (m)

Điền 54

Câu 5: Một ca nô đi ngược dòng từ bến B đến bến A hết 1,6 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của ca nô khi dòng nước yên lặng là 21km/giờ, và vận tốc của dòng nước là 2,5km/giờ.

Trả lời: Khoảng cách giữa hai bến A và B là: …………km.

(Nếu đáp án là số thập phân thì nhập dưới dạng gọn nhất)

Hướng dẫn

Vận tốc ca nô ngược dòng là: 21 – 2,5 = 18,5 (km/giờ)

Khoảng cách giữa hai bến A và B là: 18,5 × 1,6 = 29,6 (km)

Điền 29,6

Câu 6: Quãng đường AB dài 132,6km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 48km/giờ, cùng lúc đó một ô tô từ B đến A với vận tốc 62,5km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy?

Trả lời: Thời gian hai xe gặp nhau kể từ lúc bắt đầu đi là ………giờ.

(Nếu đáp án là số thập phân thì nhập dưới dạng gọn nhất)

Hướng dẫn

Thời gian hai xe gặp nhau kể từ lúc bắt đầu đi là: 132,6 : (48 + 62,5) = 1,2 (giờ)

Điền 1,2

Câu 7: Vận tốc dòng nước là 10m/phút. Bạn Xuân bơi ngược dòng quãng sông dài 1200m hết 15 phút. Hỏi bạn Xuân bơi xuôi dòng quãng sông đó hết bao nhiêu phút?

a/ 12 phút            b/ 13 phút             c/ 17 phút             d/ 10 phút

Hướng dẫn

Vận tốc Xuân bơi ngược dòng là: 1200 : 15 = 80 (m/phút)

Vận tốc thực của Xuân là: 80 + 10 = 90 (m/phút)

Vận tốc Xuân bơi xuôi dòng là: 90 + 10 = 100 (m/phút)

Thời gian Xuân bơi xuôi dòng là: 1200 : 100 = 12 (phút)

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin