Đấu trường Vioedu lớp 2 – CÁC BÀI TOÁN CẤU TẠO SỐ

Đấu trường Vioedu lớp 2 – CÁC BÀI TOÁN CẤU TẠO SỐ.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Trường tại đây:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2: CÁC BÀI TOÁN CẤU TẠO SỐ.


Câu 1. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 8?

Trả lời: ………….số

Câu 2. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số đó bằng 5?

Trả lời: …………số

Câu 3. Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số giống nhau?

Trả lời: Có ………….số lẻ có hai chữ số giống nhau.

Câu 4. Có tất cả có bao nhiêu số có hai chữ số mà có chữ số hàng chục là 8?

Trả lời: ……………số.

Câu 5. Có bao nhiêu số có hai chữ số biết chữ số hàng chục là 3?

Trả lời: Có ……………..số

Câu 6. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau và có chữ số hàng đơn vị là 6?

a. 7 số              b. 8 số                  c. 9 số                   d. 10 số

Câu 7. Có bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau?

Trả lời: Có …………..số có hai chữ số giống nhau.

Câu 8. Có tất cả có bao nhiêu số có hai chữ số mà có chữ số hàng đơn vị là 6?

Trả lời: ……………số.

Câu 9. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà lớn hơn 34 và chữ số hàng đơn vị cộng thêm 2 sẽ bằng chữ số hàng chục?

a. 4 số                  b. 5 số               c. 6 số                   d. 7 số

Câu 10. Số chẵn có hai chữ số lớn hơn 84 mà chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn 3 là:

a. 90                   b. 88                     c. 92                     d. 86

Câu 11. Cho các số có hai chữ số khác nhau lập từ các chữ số 0, 2, 3 và 5

Số nhỏ thứ ba trong các số đó là …………..

Câu 12. Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 30 đến 40, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

a. 20 chữ số                 b. 22 chữ số                   c. 10 chữ số          d. 11 chữ số

Câu 13. Cho các số sau: 24, 70, 39, 97, 68. Hỏi trong các số trên, số nào có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị của 75, nhưng lại có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục của 75?

Trả lời: số đó là…………

Câu 14. Trong các số từ 20 đến 30, có bao nhiêu chữ số 2?

a. 10 chữ số                  b. 12 chữ số                   c. 11 chữ số          d. 9 chữ số

Câu 15. Trong các số từ 10 đến 20, có bao nhiêu chữ số 1?

a. 10 chữ số                b. 12 chữ số                   c. 11 chữ số          d. 9 chữ số

Câu 16. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số giống nhau có mấy chục và mấy đơn vị?

a. 10 chục và 0 đơn vị                  b. 9 chục và 8 đơn vị

c. 8 chục và 8 đơn vị                    d. 9 chục và 9 đơn vị

………………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin