Đề ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh của Cần Thơ mới năm 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh của Cần Thơ năm 2022 – 2023 theo Form mới – [Đấu trường Toán học lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh Cần Thơ mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh của Cần Thơ năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1-2-3-4-5-6-7 CẤP TỈNH CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100 Các số từ 11 đến 20
Các số từ 21 đến 100
Phép cộng trong phạm vi 100
Đo lường Dài hơn, ngắn hơn
Đo độ dài
Xăng – ti – mét
Các số đến 100 Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Chục và đơn vị
So sánh các số trong phạm vi 100
Phép trừ trong phạm vi đến 10 Trừ bằng cách đếm lùi
Phép trừ trong phạm vi 10
Toán suy luận Suy luận theo Nguyên lý
Suy luận theo Tổ hợp
Tiếng Việt Quy tắc chính tả Phân biệt c và k
Phân biệt g/gh, ng/ ngh,

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Các số có ba chữ số Các số có ba chữ số
Các bài toán cấu tạo số của số có ba chữ số
Các số tròn trăm, tròn chục Các số tròn trăm, tròn chục
Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Hình học phẳng Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng
Hình tứ giác
Các thành phần của phép chia Số bị chia – số chia – thương
Giải bài toán có lời văn về thành phần của phép chia
Ôn tập hình học Ôn tập về hình học phẳng
Tiếng Việt Đặt và TLCH“Khi nào?”; “Ở đâu?” “Vì sao?” Đặt và TLCH “Khi nào?”
Đặt và TLCH “Ở đâu?”
Đặt và TLCH “Vì sao?”

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Thời gian Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ
Xem đồng hồ giờ đúng; giờ hơn và giờ kém
Tháng – Năm
Ôn tập về thời gian
Tiền tệ Tiền Việt Nam
Các bài toán có lời văn về tiền Việt Nam
Diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của hình vuông Diện tích của hình chữ nhật
Diện tích của hình vuông
Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)
Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
Toán TA Time 12 hour and 24 hour clock, A.M and P.M
Months in a year
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu kể
Câu cảm
Câu khiến

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Trung bình cộng Tìm số trung bình cộng
Tỉ số và các bài toán có lời văn Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
Tỉ số trong các bài toán hình học
Chu vi -diện tích Giải toán có lời văn về chu vi và diện tích các hình
Chu vi, diện tích hình ghép
Các tính chất của phép tính với phân số Các tính chất của phép tính với phân số
Kết hợp bốn phép tính về phân số
Ôn tập về phân số Ôn tập các bài toán về phân số
Ý nghĩa phép tính: Cộng trừ phân số
Toán Tiếng Anh Fraction equivalent and ordering Compare and order fractions
Relate division and fractions. Equivalent fractions
Ratio : Word problem Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given
Tiếng Việt Phân biệt dấu thanh Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã
Quy tắc viết hoa Quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Quy tắc viết tên người, tên địa lý nước ngoài

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán TV Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều
Tính quãng đường đi được của chuyển động đều
Tính thời gian của chuyển động đều
Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian
Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân
Cấu tạo số số thập phân
Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ
Giới thiệu hình cầu
Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu
Toán TA Time Add and subtract mixed time units,
Multiplication and Division of Time
Tiếng Việt Tả cảnh Tả một buổi trong ngày
Tả một hiện tượng thiên nhiên
Tả cảnh sông nước
Tả cảnh địa phương,

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Quan hệ chia hết, bội và ước của số tự nhiên Tìm ước và bội của một số thỏa mãn điều kiện cho trước
Viết tập hợp ước và bội của một số cho trước
Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Bài toán liên quan đến phép chia cho 2, cho 5 có dư
Tìm tập hợp các số chia hết cho 2, cho 5 trong một khoảng cho trước
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9
Tìm tập hợp các số chia hết cho 3, cho 9 trong một khoảng cho trước
Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép nhân hai số nguyên
Hình chữ nhật. Hình thoi Chu vi và diện tích của hình chữ nhật
Chu vi và diện tích của hình thoi
Hình có tâm đối xứng Hình có tâm đối xứng
Tâm đối xứng của một số hình
So sánh các phân số. Hỗn số dương So sánh các phân số cùng mẫu
So sánh các phân số không cùng mẫu
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Cộng nhiều phân số
Áp dụng tính chất của phép cộng phân số để tính nhanh
Bài toán thực tế về phép cộng phân số

CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH Ở CẦN THƠ


Toán Đại lượng tỉ lệ thuận Quan hệ tỉ lệ thuận và tính chất
Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Nâng cao: Bài toán có ba đại lượng tỉ lệ thuận trở lên
Quan hệ tỉ lệ nghịch và tính chất
Đại lượng tỉ lệ nghịch Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Nâng cao: Bài toán hỗn hợp tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch
Hai tam giác bằng nhau Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
Một số yếu tố thống kê Biểu đồ hình quạt tròn
Biểu đồ đoạn thẳng

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cấp Tỉnh theo FORM mới acủa năm nay ở CẦN THƠ vui lòng liên hệ cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin