Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 (có đáp án).

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 vui lòng liên hệ theo:


Xem thêm Đề Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp trường năm 2023 – 2024:

Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 đề trọng điểm (300 điểm)


Nội dung ôn thi bao gồm có: 4 chủ đề ôn tập và 3 đề ôn thi.


  • PHẦN 1. CÁC VỊ TRÍ
  • Phần 2. Rèn luyện về các phần bảng
  • PHẦN 3. HÌNH HỌC
  • Phần 4. Số, các phép tính, nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
  • ĐỀ THI SỐ 1
  • ĐỀ THI SỐ 2
  • ĐỀ THI SỐ 3

TUYỂN TẬP 4 CHỦ ĐỀ VÀ 3 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

About admin