Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 6 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ đề

…………………….

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ đề

Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ đề

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Lớp 6 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Tính hợp lý (Tính chất của phép nhân số nguyên)
Tính chất của phép nhân Xét dấu của tích
Tìm số chưa biết trong phép nhân số nguyên
Hình bình hành Một số yếu tố cơ bản của hình bình hành
Chu vi và diện tích của hình bình hành
Hình thang cân Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân
Chu vi và diện tích của hình thang
Mở rộng khái niệm phân số Biểu diễn phân số của một hình cho trước
Viết các phân số theo yêu cầu
Điều kiện của phân số
Hai phân số bằng nhau Nhận biết cặp phân số bằng nhau, không bằng nhau
Lập các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức cho trước
Tìm số chưa biết trong đẳng thức hai phân số
Tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số
Rút gọn biểu thức dạng phân số
Quy đồng mẫu số nhiều phân số cho trước

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo SGK mới vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin