Luyện thi Toán quốc tế Sasmo dành cho HS khối lớp 3, 4, 5 theo chuyên đề

Tài liệu Luyện thi Toán quốc tế Sasmo dành cho HS khối lớp 3, 4, 5 theo chuyên đề (có hướng dẫn giải).


CHUYÊN ĐỀ CÁC BÀI TOÁN ĐẾM

 Trích trong bộ tài liệu: “TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ SASMO” (Tài liệu bao gồm: Phần đề tiếng anh, phần dịch và giải chi tiết)Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu:


BÀI TẬP MẪU TRONG CHUYÊN ĐỀ CÁC BÀI TOÁN ĐẾM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ SASMO:


Câu 51: How many rectangle are there altogether in the figure below?
Note: square is a special rectangle.

Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật trong hình bên dưới?

Sasmo khối lớp 2, 3, 4, 5

Chú ý: hình vuông cũng là hình chữ nhật đặc biệt.

Hướng dẫn:

          Có 13 hình chữ nhật đơn

Có 16 hình chữ nhật ghép hai hình chữ nhật

Có 10 hình chữ nhật ghép 3 hình chữ nhật

Có 8 hình chữ nhật ghép 4 hình chữ nhật

Có 2 hình chữ nhật ghép 5 hình chữ nhật

Có 4 hình chữ nhật ghép 6 hình chữ nhật

Có 1 hình chữ nhật ghép 9 hình chữ nhật

Tổng có: 13 + 16 + 10 + 8 + 2 + 4 + 1 = 54 (hình)

Đáp số: 54


Câu 65:

How many different triangles there exist in the figure below?

Có bao nhiêu hình tam giác khác nhau trong hình dưới đây?

sasmo-2019

Hướng dẫn

Đề thi Toán quốc tế Sasmo 2019

          Có 4 hình tam giác đơn là: 1, 2, 3, 7

Có 5 hình tam giác ghép 2 hình là: (1,2), (2,3), (1,4), (2,5), (3,6)

Có 2 hình tam giác ghép 3 hình là: (1,2,3), (3,6,7)

Có 2 hình tam giác ghép 4 hình là: (1,2,4,5), (2,3,5,6)

Có 1 hình tam giác ghép 5 hình là: (2,3,5,6,7)

Có 1 hình tam giác ghép 6 hình là: (1,2,3,4,5,6)

Và có 1 hình tam giác ghép tất cả  7 hình.

Vậy có tất cả: 4 + 5 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 16 (hình)

Đáp số 16.

About admin