Myts 2019 lớp 7 Vòng 1 – Câu 16

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ MYTS NĂM 2019 VÒNG 1

KHỐI LỚP 7

Câu 16. Cho năm số tự nhiên không nhất thiết phân biệt. Biết rằng khi tính tổng của từng cặp hai số trong năm số này ta được các giá trị sau: 4, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 14. Hỏi tích của năm số đã cho bằng bao nhiêu?


Để xem hướng dẫn giải đề thi MYTS 2019 lớp 7 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


Xem thêm: Tuyển tập 267 bài toán luyện thi MYTS lớp 7 tại đây:


Xem thêm: Tuyển tập 16 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7:

Liên hệ tư vấn, đặt mua các tài liệu và chương trình học:

  • Điện thoại: 0919.281.916 (Zalo – Đoàn Thích)
  • Email: hoctoaniq@gmail.com
  • Website: https://www.toaniq.com

About admin