Bồi dưỡng Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề trọng điểm

Tài liệu Bồi dưỡng Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề trọng điểm (Có hướng dẫn giải) – Liên hệ tư vấn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Nội dung tài liệu bồi dưỡng luyện thi Toán TIMO lớp 5 có 5 chuyên đề trọng điểm:

  • Chuyên đề 1: Các bài toán Tư duy logic và dãy số viết theo quy luật
  • Chuyên đề 2: Các bài toán Số học và tính giá trị biểu thức
  • Chuyên đề 3: Các bài toán Lý thuyết số và Định nghĩa phép toán
  • Chuyên đề 4: Các bài toán Hình học
  • Chuyên đề 5: Các bài toán Tổ hợp

Nội dung mẫu Toán TIMO khối lớp 5 các bậc Phụ huynh và Giáo viên có thể tham khảo tại đây:TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 5

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập:

Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5


MỘT SỐ BÀI TOÁN MẪU VỀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN TIMO KHỐI 5


Toán quốc tế TIMO lớp 5

Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 5

Toán TIMO lớp 5

Đề thi Toán TIMO lớp 5

Giải Đề thi Toán TIMO lớp 5

Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5

About admin