Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 3: Số học (Arithmetic) – Tính giá trị biểu thức


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 3: Lý thuyết số (Number Theory) và Định nghĩa các phép toán mới.


TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 2

(Thailand International Mathematical Olympiad 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập luyện thi vui lòng liên hệ:


CHUYÊN ĐỀ 3: Lý thuyết số (Number Theory) và Định nghĩa các phép toán mới.XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 2 TẠI ĐÂY:


Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm


About admin