Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 1: Tư duy logic (Logical Thinking)


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 1: Tư duy logic (Logical Thinking) và Dãy số viết theo quy luật.


TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 2


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập luyện thi vui lòng liên hệ:


CHUYÊN ĐỀ 1: TƯ DUY LOGIC VÀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT (Logical Thinking)XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 2 TẠI ĐÂY:


Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm


About admin