Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics)


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 – Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics).


TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 2

(Thailand International Mathematical Olympiad 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập luyện thi vui lòng liên hệ:


CHUYÊN ĐỀ 5: Tổ hợp (Combinatorics)XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 2 TẠI ĐÂY:


Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm


About admin