Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm

Tài liệu ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm (Có đáp án).


TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 2

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập:


NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN TIMO LỚP 2:


  • Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật
  • Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức
  • Chuyên đề 3: Lý thuyết số
  • Chuyên đề 4: Hình học
  • Chuyên đề 5: Tổ hợp


BỒI DƯỠNG ÔN THI OLYMPIC TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 2 THEO 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

ĐỀ THI & HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN TIMO KHỐI LỚP 2 


Toán quốc tế TIMO lớp 2

Toán quốc tế TIMO lớp 2

Toán quốc tế TIMO lớp 2

Toán quốc tế TIMO lớp 2

Luyện thi Toán TIMO lớp 2

Luyện thi Toán quốc tế TIMO lớp 2

Giải đề thi Toán TIMO lớp 2 năm 2017-2018-2019-2020-2021-2022

Giải đề thi Toán TIMO lớp 2 năm 2017-2018-2019-2020-2021-2022

Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 2

Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 2

Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2

Olympic Toán quốc tế TIMO lớp 2

Toán TIMO lớp 2

Hướng dẫn giải và Đáp án Toán TIMO lớp 2

About admin