Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 ngày mở vòng 27/09/2023 (Có đáp án). ib cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG VIOLYMPIC TV LỚP 5 VÒNG 2 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “yêu nước”?

a/ Vệ quốc            b/ Kiến quốc         c/ Ái quốc             d/ Cường quốc

Câu 2: Từ nào có nghĩa là chính sách quan trọng của một nước?

a/ Quốc kì             b/ Quốc phòng      c/ Quốc ca             d/ Quốc sách

Câu 3: Bạn nhỏ Xa-xa-cô trong bài: Những con sếu bằng giấy (SGK TV5, tập 1) đã hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

a/ Cô bé tin vào truyền thuyết gấp một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh.          

b/ Cô bé tự tin mình điều trị uống thuốc chắc chắn sẽ khỏi bệnh.

c/ Cô bé không phải làm gì cả và chờ đợi phép màu.

d/ Cô bé tin rằng cầu nguyện sẽ khỏi bệnh.

Câu 4: Tên gọi chính thức của một nước được gọi là:

a/ Quốc huy          b/ Quốc ngữ                   c/ Quốc hiệu        d/ Quốc hội

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Chọn tiếng chứa “ia” thích hợp điền vào chỗ trống:

“Hôm nay, Chip có tiết học môn …….lý.”

a/ Hóa                   b/ Vật                             c/ Bìa                    d/ Địa

Câu 2: Nghề nghiệp nào thuộc nhóm “công nhân”?

a/ Bác sĩ                b/ Thợ cày            c/ Kĩ sư                 d/ Thợ điện

Câu 3: “Thợ cơ khí” thuộc nhóm nghề nghiệp nào?

a/ trí thức               b/ công nhân       c/ nông dân           d/ doanh nhân

Câu 4: Các từ: “đại úy, trung sỹ, thiếu úy, đại tướng” thuốc nhóm từ chỉ nghề nghiệp nào?

a/ nông dân           b/ công nhân         c/ doanh nhân       d/ quân dân

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt 5 Vòng 2 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Từ nào không cùng nghĩa với các từ còn lại?

a/ Thương buôn    b/ Doanh gia         c/ Thương gia        d/ Thợ may

Câu 2: Nhóm nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

a/ Chênh lệch, chằng chịt                             b/ Trập trùng, leo chèo

c/ Trôi chảy, chao đảo                        d/ Chứa chan, trân trọng

Câu 3: Tiếng “khuâng” có vần và âm cuối theo thứ tự là?

a/ uâng – ng                  b/ âng – n             c/ uân – g              d/ uâng – g

Câu 4: Trong cấu tạo của một tiếng hoàn chỉnh, cần phải có những bộ phận nào?

a/ Phụ âm đầu, vần và âm cuối          b/ Phụ âm đầu, âm chính và âm cuối

c/ Phụ âm đầu, âm đệm và âm chính  d/ Phụ âm đầu, vần và thanh điệu

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic lớp 5 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024:


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

About admin