Dùng 4 chữ số lẻ: 1; 3; 5; 7 để viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số?

Đây là một bài toán lớp 5 trong kì thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/ 2023:

Đề bài: Dùng 4 chữ số lẻ: 1; 3; 5; 7 để viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số?

Hướng dẫn

          Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn

Chữ số hàng chục có 3 cách chọn (khác hàng trăm đã chọn)

Chữ số hàng đơn vị có 2 cách chọn (khác hàng chục và hàng trăm đã chọn)

Số số thỏa mãn đề bài là: 4 × 3 × 2 = 24 (số)

Chúc các em học sinh học tập tốt 🙂


Xem thêm:

Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

About admin