GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)

HƯỚNG DN GII ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO LỚP 2) VÒNG CHUNG KẾT


TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KT VÀ TRUNG KT

OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 – 2019)

(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Liên h tư vn tài liu hc tp:


HƯỚNG DN GII OLYMPIC TOÁN TITAN LN 7/ 2019 – LP 2

VÒNG CHUNG KẾT


PHN 1 – CHN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1: Trên bàn có 5 tấm thẻ bài như hình bên dưới.

There are 5 cards on the table as shown below.

Chung kết Olympic Toán Titan lớp 2 năm 2019

An và Bình mỗi bạn lấy một tấm thẻ bài như sau:

An and Binh, each get a card like this:

  • An: Số chẵn, có một chữ số và không phải là nhỏ nhấ

An: Even number, one digit and not the smallest number.

  • Bình: Số lẻ nhỏ hơn 8.

The odd number is less than 8.

Hỏi tổng số trên hai tấm thẻ bài của An và Bình bằng bao nhiêu?

How much is the sum on the two cards of An and Binh?

A/ 13               B/ 5                 C/ 8                 D/ 15               E/ 9


Hướng dn

An lấy số chẵn, có một chữ số và không phải là nhỏ nhất suy ra An lấy số 8.

Bình lấy số lẻ nhỏ hơn 8 nên Bình lấy số 5.

Tổng số trên hai tấm thẻ của An và Bình là: 5 + 8 = 13

Đáp số: A


Câu 2: Cuối tuần trước, Su được bố mẹ dẫn đi sở thú. Lúc về nhà bạn Su làm một biểu đồ cột (như hình bên dưới) để biểu thị số con vật mà bạn ấy thấy trong sở thú.

Last weekend, Su was taken to the zoo by his parents. When Su got home, he made a column (as figure below) chart to show the number of animals that he saw in the zoo.


Chung kết Olympic Toán Titan lớp 2 năm 2019

Hỏi số cá sấu nhiều hơn số sư từ bao nhiêu con?

How many crocodiles more than lions?

A/ 7                 B/ 3                 C/ 4                 D/ 5                 E/ 6

Hướng dẫn

Số cá sấu nhiều hơn số sư tử số con là: 7 – 3 = 4 (con)

Đáp số: C

Đ xem tiếp các câu hi và hướng dn gii chi tiết khác trong b đ thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên h trc tiếp ti cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) đ đt mua tài liu.


VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO LỚP 2 NĂM 2019)


About admin