Myts 2019 Toán 6 Vòng 1 – Câu 1

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ MYTS NĂM 2019 VÒNG 1

Câu 1. Cho dãy số cách đều A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Biết rằng tổng của hai số E và F bằng 28. Hỏi tổng của tất cả các số trong dãy số đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


Xem thêm: Tuyển tập 250 bài toán luyện thi MYTS lớp 6 tại đây:


Liên hệ tư vấn, đặt mua các tài liệu và chương trình học:

About admin