Đấu trường toán học lớp 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có đáp án đúng (Vòng chung kết Đấu trường toán học VIOEDU cấp Trường lớp 7).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Danh sách chủ điểm ôn thi đấu trường toán học lớp 7 cấp Trường năm 2023-2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỀ ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT)


Đấu trường toán học lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm vòng chung kết

…………….

Câu 12:  Bạn hãy chọn đáp án đúng.

So sánh: a = [-0,(21)]2 và b = (-0,21)2 ta được

a/ a = b                      b/ a > b                      c/ a < b                      d/ không so sánh được

Chọn B

……………..

Câu 14: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Biết (x4)m = x24. Khi đó:

a/ m = 96                  b/ m = 28                              c/ m = 6                     d/ m = 20

Chọn C

………….

Câu 17: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Biết (0,1)25 = 0,0….01. Hỏi sau dấu phẩy có bao nhiêu chữ số 0?

a/ 26                          b/ 24                          c/ 25                          d/ 23

Chọn B

…………..

Câu 19: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

So sánh: a = 210.510 và b = 310.410 ta được:

a/ a > b                      b/ a = b                      c/ a < b                      d/ không so sánh được

Chọn C

…………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ đề Ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 7 theo 15 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 7 trực tiếp qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin