ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO KHỐI 3

Tuyển tâp 11 đề ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO khối 3 (Mỗi đề có 25 câu và hướng dẫn giải) VÀ TUYỂN TẬP 14 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 2, 3.

Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:

ĐỀ SỐ 11

Logical Thinking

Question 1: John, Amy and Peter are good friends. One of them is a merchant. One of them is a student. One of them is a soldier. In addition, they know the following situations: Peter’s age is larger than soldier’s. Student’s age is smaller than Amy’s. John’s age is different from that of student’s. Who is the student?

John, Amy và Peter là những người bạn tốt. Một trong số họ là một thương gia. Một trong số họ là một sinh viên. Một trong số họ là một người lính. Ngoài ra, họ còn biết các tình huống sau: Tuổi Peter lớn hơn của người lính. Tuổi sinh viên nhỏ hơn Amy. Tuổi John khác với tuổi của sinh viên. Hỏi ai là sinh viên?

Hướng dẫn

          Tuổi của sinh viên nhỏ hơn tuổi của Amy nên Amy không phải sinh viên.

          Tuổi của John khác với tuổi của sinh viên nên John cũng không phải sinh viên.

          Amy và John không phải sinh viên nên Peter là sinh viên.

Đáp số: Peter

Question 3: Amy bought a pair of beautiful shoes. Her classmates never saw this pair of shoes before. So they  start guessing. Peter said that “Your shoes are not red.” John said that “Your shoes are either yellow of black.” Andy said that “Your shoes must be black.” Within the point of view of the 3 people, two of them are correct and one of them is wrong. What colour are Amy’s shoes?

Amy mua một đôi giày đẹp. Bạn cùng lớp của cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi giày này trước đây. Vì vậy, họ bắt đầu đoán. Peter nói rằng: “giày của bạn không có màu đỏ”. John nói rằng: “giày của bạn có màu vàng hoặc  đen”. Andy nói rằng: “giày của bạn phải có màu đen”. Theo quan điểm của 3 người, hai người trong số họ đúng và một trong số họ sai. Hỏi giày Amy màu gì?

Hướng dẫn

          Giả sử: Peter nói sai thì John và Andy nói đúng. Vậy giày của Amy màu đen không phải màu đỏ (suy ra Peter nói đúng: Mâu thuẫn với giả thiết). Vậy Petter nói đúng.

          Giả sử John nói sai thì Andy nói đúng. Suy ra giày của Amy màu đen, vậy suy ra John nói đúng (mâu thuẫn).

Vậy John nói đúng thì Andy nói sai. Andy nói sai thì giày của Amy không phải màu đen. John nói đúng thì giày của Amy màu vàng. (thỏa mãn)

Đáp số: Màu vàng – Yellow

Arithmetic

Question 6: Find the value of  Tìm giá trị của:

366 + 978 – 166 + 22.

= (366 – 166) + (978 + 22) = 200 + 1000 = 1200

Đáp số: 1200

Question 7: Find the value of Tìm giá trị của:

13 + 14 + 15 + 16 + 17.

= (13 + 17) + (14 + 16) + 15 = 30 + 30 + 15 = 75

Đáp số: 75

Question 8: Find the value of Tìm giá trị của:

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 .

= (2 + 20) x 10 : 2 = 22 x 10 : 2 = 220 : 2 = 110

Đáp số: 110

Để xem tiếp và tư vấn tài liệu tham khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin